Η εταιρεία μας βρίσκεται στην Πατρίδα Βέροιας (δείτε τον παρακάτω χάρτη).